Winkelwagen

Uw winkelwagen is leeg.

Privacyverklaring Agora Theater Druten

mei 2018 

In dit Privacy Statement beschrijven wij welke persoonsgegevens wij van u verwerken, hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten in dat kader aan u toekomen. Het Agora Theater neemt uw privacy zeer serieus en behandelt uw gegevens daarom uiterst zorgvuldig. Voorop staat dat het Agora Theater zich in alle gevallen houdt aan de eisen van de AVG.

Soort persoonsgegevens

Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, is het noodzakelijk dat wij uw persoonsgegevens verwerken. Persoonsgegevens die worden verzameld, worden door ons verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. Het betreft de volgende gegevens die wij van u kunnen verwerken: NAW-gegevens, geboortedatum- en plaats, telefoonnummer, emailadres en IP-adres.

Doel verwerking persoonsgegevens

Het Agora Theater gebruikt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • het uitvoeren en/of verwerking van transacties die via de website verlopen

 • om de nieuwsbrief van het Agora Theater te kunnen sturen mits u zich daarvoor heeft aangemeld

 • om mails met specifiek aanbod van het Agora Theater te kunnen sturen mits u zich daarvoor heeft aangemeld

 • voor servicemails, om u nader te kunnen informeren met betrekking tot de voorstelling waarvoor u kaarten heeft gekocht of gereserveerd (bijvoorbeeld om wijzigingen met betrekking tot de voorstelling door te geven

 • voor statistische, analyse- en onderzoeksdoeleinden (waaronder klanttevredenheidsonderzoek)

 • om uitvoering te kunnen geven aan op het Agora Theater van toepassing zijnde wettelijke verplichtingen.

Nieuwsbrieven, specifiek aanbod en servicemails

U kunt zich abonneren op onze nieuwsbrief en/of specifiek aanbod. Deze aanmeldingen kunt u op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief of mail met specifiek aanbod bevat een afmeldlink. Uw e-mailadres wordt alleen met uw toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. 

Het Agora Theater doet aan klantprofilering. Het theater slaat interacties op t.b.v. het personaliseren en relevant maken van de inhoud van de nieuwsbrieven. Wilt u zich afmelding voor klantprofilering dan kunt u een mail sturen naar info@agoratheater.nl.

Cookies

Het Agora Theater maakt gebruik van verschillende cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat u die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat u ons weer bezoekt. Wanneer u onze dienst voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Wanneer u daarna onze dienst verder gebruikt, nemen wij aan dat u geen bezwaar heeft tegen de cookies. U kunt via uw browser het plaatsen van cookies uitschakelen. Let op! Als u cookies uitschakelt, is het niet mogelijk om online uw kaarten te bestellen. U kunt uw kaarten dan alleen telefonisch of aan de kassa kopen. 

 • Functionele cookies: Dit zijn noodzakelijke cookies. Om naar behoren te kunnen surfen door de sites, maken we soms gebruik van cookies. Uw pc onthoudt de indeling die u zelf gemaakt heeft. Met behulp van deze cookies kan het Agora Theater er bijvoorbeeld voor zorgen dat u bij een bezoek aan onze website niet telkens dezelfde informatie in hoeft te voeren en dat de inhoud van uw winkelmandje niet verloren gaat. 

 • Cookies voor websitestatistieken: het Agora Theater maakt gebruik van het programma Piwik om te analyseren hoe onze website gebruikt wordt. Zo komen we te weten welke pagina's het best worden bezocht, via welke browser men surft (Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari enz.) of wat voor scherm wordt gebruikt. Op basis daarvan kunnen wij de effectiviteit en het gebruiksgemak van de website vergroten. Deze gegevens worden anoniem opgeslagen. Ze geven ons dus geen persoonlijke informatie over u.

 • Cookies om u gericht te kunnen informeren: het Agora Theater maakt gebruik van de tracking pixel t.b.v facebookcampagnes en online bannering. 

Klik hier voor meer informatie over Cookies.

Bewaren gegevens

Het Agora Theater bewaart gegevens niet langer dan voor de verwerkingsdoeleinden noodzakelijk is. Indien u gedurende vijf jaar geen kaart bij het Agora Theater heeft gekocht, wordt de ontvangen informatie verwijderd uit onze systemen. Gegevens van klanten die zich hebben aangemeld voor onze nieuwsbrief en/of actiemails worden bewaard tot na het moment dat zij zich afmelden. De gegevens worden daarna uitsluitend nog gebruikt voor statistische doeleinden.

Beveiliging en derden

Het Agora Theater (en haar leveranciers) hebben technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om de gegevens waarover zij beschikt te beschermen tegen verlies, vernietiging of een andere vorm van onrechtmatige verwerking. Zo worden de ontvangen persoonsgegevens bijvoorbeeld opgeslagen op beveiligde servers.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Wanneer u vragen hebt of u wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. U heeft de volgende rechten: 

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen 

 • inzage in en het kunnen opvragen van de precieze persoonsgegevens die we van u hebben 

 • het laten corrigeren van fouten en het kunnen aanpassen van uw persoonsgegevens 

 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens 

 • intrekken van toestemming voor het gebruiken en bewerken van uw persoonsgegevens 

 • uw gegevens anonimiseren of zodanig verwijderen dat deze niet meer herleidbaar zijn tot u als persoon. 

 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik van uw persoonsgegevens zoals: - het volgen van uw bezoek op onze website (tracking) - het gebruiken van uw aankoopgegevens en voorkeuren om u specifieke voorstellingsinformatie te kunnen sturen 

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen. (Identiteitsbewijs overleggen)

Wijzigingen

We kunnen dit Privacy Statement van tijd tot tijd wijzigen en zullen op onze website dan een update plaatsen.

Functionaris voor gegevensbescherming 

Wij hebben een zogeheten functionaris voor gegevensbescherming aangesteld. Deze persoon is verantwoordelijk voor de privacy binnen onze organisatie. Onze functionaris voor gegevensbescherming is de directeur Lenie Ratelband en is bereikbaar per e-mail bereikbaar info@agoratheater.nl en per telefoon 0487-515779 voor al uw vragen en verzoeken. 

Contactgegevens

Agora Theater
Postbus 110

6650 AC Druten

 

Agora Theater

Van Heemstraweg 53

6651 KH Druten