Missie

Wij verrijken met theater iedereen in Maas en Waal. We richten ons met nadruk op iedereen in de gemeente. Om dat te bereiken werken we samen met het onderwijs en organisaties in de omgeving.

Visie

Met theater als het hoofdingrediënt is de Bogerd dé plek om te ont-moeten en te ontmoeten. In de Bogerd zorgen we voor een ontspannen uitje. Op een plek waar je altijd wel een bekende tegenkomt. Een buur, familielid of collega die er werkt als vrijwilliger, op het podium staat of net als jij een avondje uit is dichtbij huis.

Wij zijn een toegankelijk, klein theater met een diverse programmering van cabaret tot muziek en van toneel tot kindervoorstellingen, met lokale, regionale en meer bekende artiesten en gezelschappen.

We zijn laagdrempelig en zorgen dat theater betaalbaar blijft.

Beleidsplan

In 2023 wordt het huidige beleidsplan (2017-2022) geactualiseerd, met als belangrijkste speerpunten de intensievere samenwerking met de Bogerd, het doelgroepenbeleid en (een toelichting op) de prestatie-indicatoren die bijdragen aan de toekomstbestendigheid van het theater (o.a. vrijwilligers, relatie stakeholders en financiën).

Bestuur

De samenstelling van het bestuur is per 1 januari 2023 als volgt.

 • J.J.M. (Jan) Uitdehaag | voorzitter | sinds 1 september 2015
 • T.L.G. (Theo) Smits | bestuurslid techniek | sinds 23 februari 2018
 • N.A.A. (Niels) van den Aker | penningmeester en secretaris | sinds 10 juni 2021
 • L.M.A.G. (Bea) Janssen Steenberg-van Os | algemeen bestuurslid | sinds 6 oktober 2022
 • R.J. (Rogier) Tolk | bestuurslid techniek | sinds 6 oktober 2022

Vrijwillig bestuur

Het bestuur bestaat uit vijf leden. De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Activiteitenverslag

Het volledige activiteitenverslag 2022 volgt in 2023, maar de hoofdactiviteiten waren:

 • Jong Druten en West Maas en Waal leren van een oude wijze man over vluchtelingen. Jan Terlouw kwam op zondag 8 mei naar het Agora Theater om daar twee keer in gesprek te gaan met groepen kinderen en jongeren over de thema’s oorlog en vrede en vluchtelingen.
 • Met een hele dag vol gratis bijzondere voorstellingen en workshops trapte het Agora Theater op zondag 26 september, in samenwerking met de Bogerd in Druten, het nieuwe culturele seizoen af. Op diverse manieren werd cultuur in de spotlight geplaatst.
 • Op 17 november organiseerden we samen met Van Kraaij Educatie in onze theaterzaal een event voor leerlingen uit groep 7 en 8 om hen voor te bereiden op de middelbare school. Meester Jesper was de hoofdgast van de avond en alle leerlingen waren dolenthousiast. 
 • Op 14 oktober 2022 hebben tientallen scholieren een rondleiding gekregen van ons bestuurslid Techniek, Theo Smits.
 • In december 2022 zetten we onze vrijwilligers in het zonnetje tijdens een vrijwilligersavond.
 • In december 2022 verzorgden we een VIP-arrangement, een compleet verzorgd avondje uit, voor iemand die het echt verdient (aangedragen door onze bezoekers).
 • We zochten leden (10 tot 20 jaar) voor onze junior programmaraad. Leden die mee willen denken over wat er in het theater moet komen te staan. Er werd enthousiast gereageerd op deze oproep en in 2023 zijn we officieel van start met de junior programmaraad.
 • In 2022 hadden we nog veel last van (de gevolgen van) corona. Ondanks dat verzorgden we weer interessante en diverse voorstellingen: van kindervoorstellingen tot cabaret en van lokale artiesten tot muzikale voorstellingen.
 • Op 7 februari 2023 organiseerden we speciaal voor een middelbare school een voorstelling voor de leeftijd van 14-15 jaar. Hierbij waren 200 leerlingen aanwezig. 
 • Op 15 februari 2023 kregen 40 kinderen van groep 1 & 2 van een basisschool een rondleiding van onze Theatermanager Natalie van der Aa. Daarna kregen ze een dansworkshop op het podium in samenwerking met dansschool  Sjah. 

Jaarrekening

De jaarrekening 2021 van Stichting Agora is hier te raadplegen. De jaarrekening 2022 volgt in het voorjaar van 2023 en wordt dan gepubliceerd.