Over ons

Het Agora Theater (Stichting Agora)
De eerste voorstelling van het Agora Theater vond plaats in het oude schooltje aan de Margrietstraat. Dat was op 22 maart 1985 met het Trio Interrail. De materiele voorzieningen waren destijds zeer beperkt. De artiesten kleedden zich om in een klaslokaal en speelden op een door vrijwilligers gemaakt podium dat bestond uit aan elkaar geschoven keukentafels. Het publiek zat op gestapelde banken en tafels. In al die jaren hebben veel artiesten opgetreden. Veel artiesten begonnen totaal onbekend bij het theater. Voorbeelden zijn Theo Maassen, Hans Teeuwen, Lenette van Dongen, De Vliegende Panters, Acda &De Munnik, Marc-Marie Huijbregts, Jan Jaap van der Wal, Guido Weijers etc. Nog steeds treden er in het theater, naast bekende namen, aanstormende talenten op.

Het theater had aanvankelijk alles in eigen hand: de toenmalige directeur regelde de artiesten, verkocht de kaartjes en beschikte over veel vrijwilligers.
Financieel was het theater in de beginjaren dus volledig onafhankelijk: men betaalde geen huur en had eigen barinkomsten.
Tegenwoordig worden de artiesten geboekt via impresariaten en nog steeds zijn er gelukkig veel (ongeveer 100) vrijwilligers actief in het theater. Het theater is sterk afhankelijk van de jaarlijkse subsidie. Dit is onvermijdelijk, de voorwaarden die gesteld worden aan een theater zijn enorm veranderd en vormen een wezenlijk deel van de huidige kosten. 
Het Agora Theater beschikt over een prachtige theaterzaal, onderdeel van De Bogerd. Het “nieuwe” theater werd geopend in januari 2002. Het Agora Theater kreeg logischerwijs een plek in het cultureel centrum de Bogerd. De Bogerd kreeg subsidie van de provincie (1.000.000. gulden) onder voorwaarde dat er een theater in werd gevestigd.

Op 27 februari 2005 ontving het theater de 100.000-ste bezoeker uit haar geschiedenis. In 2010 de 150.000-ste bezoeker en in 2018 de 200.000-ste bezoeker.